GFPT Public Company Limited
ข่าวประชาสัมพันธ์
นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม (ขวา) ประธานกรรมการ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจำนวน 1,000 ลัง ให้แก่มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และนำไปใช้สนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์ โดยมี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ (ซ้าย) ประธานองคมนตรี ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ ณ ทำเนียบองคมนตรี