GFPT Public Company Limited
ข่าวประชาสัมพันธ์
นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม (ที่สามจากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ผ่านสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 1,000 กล่อง เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นต่างๆ โดยมี พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ (ที่สามจากซ้าย) ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะ ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565