GFPT Public Company Limited
ข่าวประชาสัมพันธ์
นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม (ซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฟันฝ่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยการมอบเงินบริจาคจำนวน 300,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งอุทิศตนเป็นด่านหน้าในการต่อสู้กับวิกฤตครั้งนี้ โดยมี นายศุภรัช สุวัฒนพิมพ์ (ขวา) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เข้ารับมอบ ณ อาคารจีเอฟพีที เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 โดยบริษัทฯ ขอร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ชาวไทยผ่านพ้นวิกฤตนี้โดยเร็วที่สุด