GFPT Public Company Limited
ข่าวประชาสัมพันธ์
นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) (ที่สองจากขวา) ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของพี่น้องชาวไทยจากวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น จึงได้มอบผ้าห่มจำนวน 1,300 ผืน และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจำนวน 500 ลัง เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ และนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในการช่วยเหลือสังคม โดยมี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี (ที่สองจากซ้าย) ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ ณ ทำเนียบองคมนตรี เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563