GFPT Public Company Limited
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดร.ปภิญญา ศิริมงคลเกษม (ซ้าย) ผู้บริหารในกลุ่มบริษัทจีเอฟพีที ในฐานะบริษัทผู้ผลิตอาหารจากเนื้อไก่แบบครบวงจร ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสบียงอาหารขอบคุณข้าราชการตำรวจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละดูแลประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมอบไข่ไก่ จำนวน 6,000 ฟอง ผ่าน พ.ต.อ.ภัสพงษ์ บุตรไทย ผกก.สน.ราษฎร์บูรณะ โดยมี ร.ต.ท. ธนะสิทธิ์ กอบศิริกิติพงษ์ (ขวา) เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารจีเอฟพีที เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เพื่อส่งต่อให้แก่ข้าราชการตำรวจ สน.ราษฎร์บูรณะ และครอบครัว ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การดังกล่าว