รายงานประจำปี 2562

รายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563

ภาพรวมบริษัท

บริษัทได้กำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจในการเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปสินค้า ปศุสัตว์ และการเกษตรอย่างครบวงจร เน้นความปลอดภัยทางด้านอาหาร ตลอดจนความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ อีกทั้งรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

ข่าวสารองค์กร

ดร.ปภิญญา ศิริมงคลเกษม (ซ้าย) ผู้บริหารในกลุ่มบริษัทจีเอฟพีที ในฐานะบริษัทผู้ผลิตอาหารจากเนื้อไก่แบบครบวงจร ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสบียงอาหารขอบคุณข้าราชการตำรวจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละดูแลประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมอบไข่ไก่ จำนวน 6,000 ฟอง ผ่าน พ.ต.อ.ภัสพงษ์ บุตรไทย ผกก.สน.ราษฎร์บูรณะ โดยมี ร.ต.ท. ธนะสิทธิ์ กอบศิริกิติพงษ์ (ขวา) เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารจีเอฟพีที เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เพื่อส่งต่อให้แก่ข้าราชการตำรวจ สน.ราษฎร์บูรณะ และครอบครัว ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การดังกล่าว

เอกสารเผยแพร่

Subscribe to our news

ราคาหลักทรัพย์


ลิงค์

กลุ่มบริษัท
ในเครือ
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โทร: 02-473-8000 โทรสาร: 02-473-8398
Terms & Conditions | Legal Notices | Privacy Policy