วารสารนักลงทุน

วารสารนักลงทุน
ปี 2563

รายงานประจำปี 2562

รายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563

ภาพรวมบริษัท

บริษัทได้กำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจในการเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปสินค้า ปศุสัตว์ และการเกษตรอย่างครบวงจร เน้นความปลอดภัยทางด้านอาหาร ตลอดจนความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ อีกทั้งรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

ข่าวสารองค์กร

นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม (ขวา) ประธานกรรมการ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทผู้ผลิตอาหารจากเนื้อไก่แบบครบวงจร ขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคม ร่วมส่งเสบียงอาหารช่วยเหลือข้าราชการตำรวจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ คอยดูแลประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยมอบไข่ไก่ จำนวน 5,400 ฟอง ผ่าน พ.ต.อ.ภัสพงษ์ บุตรไทย ผกก.สน.ราษฎร์บูรณะ โดยมีตัวแทนจากสน.ราษฎร์บูรณะ เข้ารับมอบ ณ อาคารจีเอฟพีที เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อส่งต่อให้แก่ข้าราชการตำรวจ สน.ราษฎร์บูรณะ และครอบครัว ที่กำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนก้าวข้ามผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน

เอกสารเผยแพร่

Subscribe to our news

ราคาหลักทรัพย์


ลิงค์

กลุ่มบริษัท
ในเครือ
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โทร: 02-473-8000 โทรสาร: 02-473-8398
Terms & Conditions | Legal Notices | Privacy Policy