GFPT Public Company Limited
ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย (ที่สองจากซ้าย) กรรมการ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย นางปรานี ภาคสุข (ซ้าย) และ นางสาววรรณี ศิริมงคลเกษม (ขวา) ในฐานะบริษัทผู้ผลิตอาหารจากเนื้อไก่แบบครบวงจร ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสบียงอาหารช่วยเหลือคนไทยให้รอดพ้นวิกฤต COVID-19 โดยมอบไข่ไก่จำนวน 5,400 ฟอง ผ่าน พ.ต.อ.ภัสพงษ์ บุตรไทย ผกก.สน.ราษฎร์บูรณะ โดยมี ร.ต.ท. ธนะสิทธิ์ กอบศิริกิติพงษ์ (ที่สองจากขวา) เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารจีเอฟพีที เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563
เราใช้คุ้กกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริการเว็บไซต์ เเละเพื่อประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ถือว่าท่านตกลงที่จะใช้คุ้กกี้ที่ได้อธิบายใน นโยบายความเป็นส่วนตัว เเละ ประกาศเกี่ยวกับคุ้กกี้