GFPT Public Company Limited
ข่าวประชาสัมพันธ์
นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) (ที่สองจากขวา) มอบเงินสนับสนุนจำนวน 2,500,000 บาท ให้แก่มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และสภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้สนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์ โดยมี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี (ที่สองจากซ้าย) ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ ณ ทำเนียบองคมนตรี เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565