GFPT Public Company Limited
ข่าวประชาสัมพันธ์
นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) และ คุณเจษฎา ศิริมงคลเกษม (ซ้าย) มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจำนวน 200 ลัง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือนร้องของพี่น้องชาวไทยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ผ่าน อบจ.ชลบุรี โดยมี คุณวิทยา คุณปลื้ม (ขวา) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 บริษัทฯ ขอส่งพลังใจและพลังกายช่วยเหลือคนไทยอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้ทุกคนร่วมต่อสู้ ฝ่าฟันวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน