GFPT Public Company Limited
ข่าวประชาสัมพันธ์
นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ส่งมอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจำนวน 200 ลัง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวไทยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ผ่านกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ โดยมี พลตรี ทรงพล สาดเสาเงิน ผู้บัญชาการกองพลที่๑ รักษาพระองค์ ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564