GFPT Public Company Limited
ข่าวประชาสัมพันธ์
นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม (ขวา) ประธานกรรมการ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทผู้ผลิตอาหารจากเนื้อไก่แบบครบวงจร ขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคม ร่วมส่งเสบียงอาหารช่วยเหลือข้าราชการตำรวจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ คอยดูแลประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยมอบไข่ไก่ จำนวน 5,400 ฟอง ผ่าน พ.ต.อ.ภัสพงษ์ บุตรไทย ผกก.สน.ราษฎร์บูรณะ โดยมีตัวแทนจากสน.ราษฎร์บูรณะ เข้ารับมอบ ณ อาคารจีเอฟพีที เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อส่งต่อให้แก่ข้าราชการตำรวจ สน.ราษฎร์บูรณะ และครอบครัว ที่กำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนก้าวข้ามผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน