GFPT Public Company Limited
ข่าวประชาสัมพันธ์
นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของพี่น้องชาวไทยจากวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น จึงได้มอบผ้าห่มจำนวน 1,000 ผืน และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจำนวน 500 ลัง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือนร้อนให้ประชาชนในภาคอีสาน และภาคใต้ ผ่านสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564