GFPT Public Company Limited
ข่าวประชาสัมพันธ์
นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) บริจาคข้าวสารมูลค่า 1,000,000 บาท ผ่านสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม โดยมี พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร. เป็นผู้แทนรับมอบ ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562